Implementatie van Group Care en een andere benadering van groepszorg waarbij de medische opvolging wordt gecombineerd met gezondheidspromotie/preventie en de ontwikkeling van een duurzaam sociaal netwerk.  

Group care

Zorgdomeinen binnen Group Care Belgium

Schrijf je in voor één van onze trainingen

Naar een andere benadering van zorg

Group Care Belgium beoogt een andere benadering van zorg waarbij wordt aangemoedigd om de gezondheid en welzijn zelf in handen te nemen, waarbij medische opvolging enerzijds gecombineerd wordt met gezondheidspromotie/preventie en anderzijds met de ontwikkeling van een duurzaam sociaal netwerk.

We beogen dat alle individuen/zorgvragers: 

  • actief kunnen participeren aan hun eigen zorgproces en welzijnsontwikkeling, aangepast aan de individuele noden en wensen, 
  • hierin worden ondersteund door een sociaal vangnet, 
  • en vaardigheden ontwikkelen om persoonlijke doelen te bereiken.