Group care

Domaines de soins dans le Group Care Belgium

Inscrivez-vous pour une de nos formations

Vers une approche différente des soins

Group Care staat voor een andere benadering van zorg waarbij deelnemers worden aangemoedigd om hun gezondheid en welzijn zelf in handen te nemen. Group Care omvat de medische opvolging, gecombineerd met gezondheidspromotie en de ontwikkeling van een duurzaam sociaal netwerk.