L’origine du Group Care

D’où vient le Group Care?

Het model werd voor het eerst toegepast in het kader van zwangerschapsopvolging. CenteringPregnancy is in 1995 ontstaan in de Verenigde Staten.

Au sein du "Childbearing Childrearing Center" de l'Université du Minnesota, on a cherché un modèle de soins pour la grossesse qui répondrait mieux aux souhaits des utilisateurs et des prestataires de soins. La sage-femme Sharon Schindler Rising a été à l'avant-garde de ce modèle et a publié son premier article à ce sujet en 1995. Un livre sur les théories et les résultats sous-jacents du modèle a été publié en janvier 2017.

CenteringPregnancy en CenteringParenting zijn ontwikkeld door het Centering Healthcare Institute in de VS. Sharon Schindler Rising is via het Europees ‘Group Care 1000’-project betrokken bij Group Care Belgium. Op deze manier zorgen we ervoor dat de kernelementen van het model en de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd zijn en gesteund worden door wetenschappelijke evidentie.

Des Etats-Unis à l’Europe

Het model waaide in 2011 over naar Europa waar Nederland als eerste land werkte aan een grootschalige implementatie van het Group Care-model. TNO Child Health is de drijvende kracht heeft een overeenkomst met het Centering Healthcare Institute om het model in Nederland te implementeren, door training van zorgverleners en het ondersteunen van organisaties bij de implementatie. Sinds juni 2017 zijn deze taken overgenomen door Stichting Centering Nederland

Royaume-Uni

In oktober 2014 werden ‘Pregnancy Circles’ opgestart in London. Deze opstart kaderde binnen het REACH Pregnancy Program (Research for Equitable Antenatal Care and Health).

Belgique

Ook in ons land wordt stilaan Group Care aangeboden in de praktijk. De eerste organisaties gingen van start rond de periode van 2011. Sinds 2020 maken we deel uit van een Europees netwerk rond Group Care (GC_1000), waarbij we analyseren hoe we het model op een duurzame manier kunnen implementeren.

Met Group Care Belgium willen we Group Care stevig op de Belgische kaart zetten, door in de eerste plaats zelf de opleiding in handen te nemen, gesteund door onze collega’s van Stichting Centering Nederland. We willen organisaties, materniteiten en praktijken steunen met de implementatie van Group Care én het aanspreekpunt zijn voor iedereen met vragen rond dit model van groepszorg.