Over ons

over ons

Naar een andere benadering van zorg

Als Group Care Belgium beogen we dat alle deelnemers aan Group Care-sessies:

 • actief kunnen participeren aan hun eigen zorgproces en welzijnsontwikkeling, aangepast aan de individuele noden en wensen,
 • hierin worden ondersteund door een sociaal vangnet,
 • en vaardigheden ontwikkelen om persoonlijke doelen te bereiken. 

Als Group Care Belgium beogen we dat alle zorgverleners die Group Care wensen aan te bieden:

 • een kwaliteitsvolle erkende Group Care-training bij ons kunnen volgen,
 • groepssessies kunnen faciliteren volgens de kernelementen van Group Care,
 • en beroep kunnen doen op onze expertise bij de inhoudelijke en praktische vragen rond Group Care en de implementatie ervan in een organisatie. 

Wat we willen?

Group Care Belgium is een non-profitorganisatie met als doel het uitbouwen van Group Care als volwaardig zorgmodel binnen de Belgische zorgsetting.   

Group Care Belgium wil Group Care zo breed mogelijk verspreiden, introduceren, promoten en implementeren in het Belgische zorgstelsel.   

Wat we aanbieden?

 • Training in het organiseren van Group Care en het faciliteren van groepen
 • Ondersteuning bij de implementatie van Group Care in de organisatie
 • Coaching en begeleiding tijdens het implementatietraject
 • Ondersteuning bij de rapportage en (proces)evaluatie
 • Bewaking van de kwaliteit en inclusie van de kerncomponenten/handhaving van het Group Care-model/de Group Care-methodiek (model fidelity) 
 • Ontwikkeling en aanbieding van materiaal en benodigdheden (ter onder-steuning van facilitators)

Ontdek onze trainingen

Wie zijn we?

Group care Belgium is een team van gemotiveerde vroedvrouwen, gezondheidswerkers en onderzoekers. Ons team omvat een coördinator, 2 onderzoekers, 5 erkende Group Care trainers en vroedvrouwen die mee werken aan de ontwikkeling van materiaal. 

Group Care Belgium maakt structureel deel uit van de vzw Together We Care. Katrien Beeckman is de voorzitter, Wouter Reynkens de Penningmeester en Katelijne De Koster secretaris.

Prof. dr. Katrien Beeckman is de coördinator van Group Care Belgium. Ze is vroedvrouw, heeft een master in gezondheidspromotie en doctoraat in de sociale gezondheidswetenschappen. Ze is verantwoordelijk voor de Nursing and Midwifery research group, verbonden aan het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. De focus van haar werk ligt bij de organisatie en implementatie van zorgmodellen tijdens de zwangerschap, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Ze is als professor ook verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Ze is de verantwoordelijke Belgische partner in GroupCare_1000.

Astrid Van Damme is vroedvrouw en behaalde een master in de verpleeg- en vroedkunde. Ze heeft ervaring als vroedvrouw werkzaam bij Kind en Gezin. Sinds 2020 is ze als onderzoeker verbonden aan de Nursing and Midwifery Research Group, Vrije Universiteit Brussel en werkt ze aan het GroupCare _1000 project. Binnen Group Care Belgium zit ze de werkgroep materiaal voor.

Florence Talrich, is vroedvrouw (2012), behaalde een master in Sociologie (2016) en master in Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (2014). In 2019 is zij gestart aan de Nursing and Midwifery Research Group UZ Brussel binnen het pilootproject Group Care. Later in juli 2019 is zij gestart met haar doctoraatsonderzoek rond Group Care aan de VUB onder begeleiding van Prof. dr. Beeckman. Met dit onderzoek wilt zij de implementatie van Group Care bestuderen in verschillende Brusselse organisaties, gericht op kwetsbare zwangere vrouwen. Binnen Group Care Belgium staat zij mee in voor de organisatie van de opleiding.

An Bruggeman is afgestudeerd als vroedvrouw in 2002 en heeft eerst 10 jaar als zelfstandige vroedvrouw gewerkt in de regio van Gent. In 2011 haalde ze een bachelor in de Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Na enkele jobs in Brussel oa het begeleiden van moedergroepen in het inloopteam Huis der Gezinnen, kwam ze terecht in het BBBru team van het WGC Medikuregem. Daar leerde ze Group Care kennen, volgde de opleiding en werd gebeten door deze manier van groepen begeleiden. Ze begeleidt nu vooral Parenting groepen.  Ze is één van de Train-de-Trainers.

Hilde Curinckx is verpleegkundige en vroedvrouw. Zij behaalde de ‘European Master of Science in Midwifery’, en is lactatiekundige IBCLC. Zij begon haar carrière als vroedvrouw in het ziekenhuis van Mol. Vervolgens werkte ze als docente binnen de opleiding Vroedkunde Limburg. Nadat ze de opleiding CenteringParenting™ in Amersfoort (NL) volgde, startte ze op 1 januari 2018 als zelfstandige vroedvrouw. Vandaag werkt ze met vier collega’s samen binnen vroedvrouwenpraktijk-JADE (Mol). Binnen Group Care Belgium draagt zij haar steentje bij in de ontwikkeling van het didactisch materiaal en in het vorm geven van de opleiding en is zij één van de train-the-trainers.

Karlijn is vroedvrouw en werkzaam in wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek sinds 2013. Ze stond aan de wieg van het BBBru project; pionier in het aanbieden van Group Care aan zwangere vrouwen in het Brusselse. Zorg in groep geven is een passie en een grote meerwaarde in haar werk met de (aanstaande) moeders, juist maar niet enkel in de kwetsbare setting. Ze maakt ook deel uit van het train-the-trainer team binnen Group Care Belgium.

Catherine Geypen is vroedvrouw sinds 2013. Zij werkte op verschillende plaatsen als vroedvrouw, zowel in het ziekenhuis als stages in het buitenland. Haar plek vond ze sinds 2018 in de eerstelijnszorg in het wijkgezondheidscentrum Medikuregem waar ze mee hielp perinatale groepszorg uitbouwen, dit samen met het wijkgezondheidscentrum de Brug. Het is haar passie om samen op pad te gaan met mensen en via Group Care hun netwerken te verbreden. Laagdrempelige zorg en een weg vinden in het perinatale landschap afgestemd op het (toekomstige) gezin is haar dagelijkse uitdaging. Binnen Group Care ontwikkelt zij mee het didactische materiaal samen met andere zorgverleners.

Samira Gharbaoui afgestudeerd als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Jette in 2016. In 2018 is ze gestart als vroedvrouw in eerste lijn bij het WGC De Brug. Na een opleiding in Nederland van Centering Pregnancy is ze gestart, in samenwerking met WGC Medikuregem, met het BBBru-project volgens het Centering Pregnancy-model. Dankzij onder andere, dit project is Group Care gestart en werkt ze nu samen mee aan het ontwikkelen van materiaal en organisatie van de opleiding. Ze werd direct enthousiast door dit nieuwe manier van zwangerschapsopvolging, en was onmiddellijk overtuigd van haar positieve effecten op de zwangere vrouwen.

Caroline Massy afgestudeerd als vroedvrouw in 1998. Mama van drie kindjes.

Eerst was ze een aantal jaren werkzaam voor Artsen zonder Grenzen.

Daarna heeft ze de weg gevonden naar het Wijkgezondheidcentrum Medikuregem in Anderlecht. Daar stond ze aan de wieg van het BBBru-project. Ze is gefascineerd om elke keer te zien hoe group care werkt en hoe het de zwangeren dichterbij elkaar brengt.

Saskia Van Besauw is verantwoordelijk voor de werking rond kwetsbare zwangeren en moeders, zwangeren en moeders in (kans)armoede, binnen het expertisecentrum voor perinatale zorg in provincie Antwerpen: ECK De Kraamvogel vzw. Ze studeerde in 1995 af als dierenarts, begon aan een doctoraat in de biologie aan de UA en kwam na nog een aantal omwegen terecht bij vroedkunde. Ze maakt deel uit van de werkgroep Opleiding en is één van onze Train-the-trainers Manage consent.

Hanne Devos behaalde na haar diploma ‘licentiate in de Afrikaanse Talen en Culturen’, ook haar diploma tot ‘vroedvrouw’. Al sinds 2006 werkt ze als Expert Perinatale Zorg in het Expertisecentrum Kraamzorg van Oost-Vlaanderen 'De Kraamkaravaan'. In datzelfde jaar richtte ze samen met een collega-vroedvrouw ‘Vroedvrouwenpraktijk De Bron’ in Gent op. De rode draad door Hanne haar carrière is de zorg voor de meest kwetsbaren, wat zich uit in het uitwerken van en deelnemen aan allerlei projecten. Ze volgde zelf de opleiding Centering Pregnancy en begeleidt hierin verschillende zwangerschapsgroepen. Hanne maakt binnen Group Care Belgium deel uit van de werkgroep ‘promotie’.