Over ons

over ons

Naar een andere benadering van zorg

Als Group Care Belgium beogen we dat alle deelnemers aan Group Care-sessies:

 • actief kunnen participeren aan hun eigen zorgproces en welzijnsontwikkeling, aangepast aan de individuele noden en wensen,
 • hierin worden ondersteund door een sociaal vangnet,
 • en vaardigheden ontwikkelen om persoonlijke doelen te bereiken. 

Als Group Care Belgium beogen we dat alle zorgverleners die Group Care wensen aan te bieden:

 • een kwaliteitsvolle erkende Group Care-training bij ons kunnen volgen,
 • groepssessies kunnen faciliteren volgens de kernelementen van Group Care,
 • en beroep kunnen doen op onze expertise bij de inhoudelijke en praktische vragen rond Group Care en de implementatie ervan in een organisatie. 

Wat we willen?

Group Care Belgium is een non-profitorganisatie met als doel het uitbouwen van Group Care als volwaardig zorgmodel binnen de Belgische zorgsetting.   

Group Care Belgium wil Group Care zo breed mogelijk verspreiden, introduceren, promoten en implementeren in het Belgische zorgstelsel.   

Wat we aanbieden?

 • Training in het organiseren van Group Care en het faciliteren van groepen
 • Ondersteuning bij de implementatie van Group Care in de organisatie
 • Coaching en begeleiding tijdens het implementatietraject
 • Ondersteuning bij de rapportage en (proces)evaluatie
 • Bewaking van de kwaliteit en inclusie van de kerncomponenten/handhaving van het Group Care-model/de Group Care-methodiek (model fidelity) 
 • Ontwikkeling en aanbieding van materiaal en benodigdheden (ter onder-steuning van facilitators)

Ontdek onze trainingen

Wie zijn we?

Group care Belgium is een team van gemotiveerde vroedvrouwen, gezondheidswerkers en onderzoekers. Ons team omvat een coördinator, 2 onderzoekers, 5 erkende Group Care trainers en vroedvrouwen die mee werken aan de ontwikkeling van materiaal. 

Group Care Belgium maakt structureel deel uit van de vzw Together We Care. Katrien Beeckman is de voorzitter, Wouter Reynkens de Penningmeester en Katelijne De Koster secretaris.

Katrien Beeckman

Coördinator