Group Care tijdens het ouderschap

De eerste 1000 dagen in ons leven zijn cruciaal voor onze gezondheid op langere termijn. De periode na de geboorte van een baby gaat samen met vele vragen. Delen van ervaringen met ouders, hieruit leren en tegelijk zorgen voor de medische opvolging van de baby in één gebeuren, het kan bij Group Care tijdens het ouderschap. Enkele thema’s die aan bod komen tijdens deze sessies zijn o.a.:

Ouders leren elkaar kennen en leren van elkaar door uitwisseling van ervaringen

Details