Starten met Group Care

Hoe starten met Group Care?

Zorg volgens het Group Care-model is meer dan alleen het aanbieden van zorg in of het geven van voorlichting aan een groep. Werken met een groep zwangere vrouwen, jonge ouders, diabetespatiënten of andere vraagt een andere aanpak dan een individueel consult.

Vragen, advies en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen, kunnen leiden tot een betere en efficiëntere begeleiding. Deelnemers worden gestimuleerd om zelf keuzes rond gezondheid en welzijn te kunnen maken. En dat is precies wat we met Group Care Belgium willen bereiken.

 

Training

Group Care Belgium biedt training aan om Group Care facilitator te worden. Meer informatie over de training en de data waarop onze tweedaagse training wordt aangeboden, vindt u hier.

Begeleiding bij de opstart

In ons land zijn al een aantal organisaties gestart met het aanbieden van Group Care. Daarnaast onderzoeken we vanuit de Nursing and Midwifery Research unit aan de VUB de implementatie van het model in ons land. Vanuit beide insteken, praktijk en onderzoek, zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in Group Care Belgium. Wij bieden intervisies aan voor opstartende praktijken. 

Aangepast materiaal

Vermits de specifieke eigenschappen van de Belgische context, werkt Group Care Belgium aan de ontwikkeling van contextspecifiek materiaal om te gebruiken tijdens groepssessies. Voor informatie hieromtrent en/of een aanbod van materiaal voor groepszorg kan je bij Group Care Belgium terecht.